Bibeln ljudbok. Ljudbok 2019-11-14

Bibeln

bibeln ljudbok

Det började med att man gjorde samlingar av apostlabrev och skrev ned traditionerna om Jesus i evangelierna. Man behövde också ta hänsyn till åldern på personen som citeras. Efterhand kom också ett antal skrifter som erkändes vara skrivna av eller deras nära medarbetare att spridas och läsas offentligt i de kristna kyrkorna - texter som kom att samlas under namnet Nya testamentet. Översättningarna kan som enklast antingen vara översatta med fokus på att det ska vara korrekt ord-för-ord, tanke-för-tanke, eller när det gäller hymner och liknande att de ska vara melodiskt sammanhängande. Den allmänt använda grekiska editionen kallas. Vems röst ska man till exempel använda om en apostel citeras men det inte tydligt framgår vem? Den sedan slutet av 1900-talet mest använda editionen av Gamla testamentet kallas. Skulle du tycka något låter tveksamt eller att frågor väcks kring texten så vill vi uppmuntra dig att läsa andra översättningar och även läsa bibelkommentarer av olika slag.

Next

Bibeln Talar

bibeln ljudbok

I alla de svenska, officiella bibelöversättningarna har de funnits med, utom i 1917 års bibel där de gavs ut separat 1921. Byzantine Theology — Historical Trends and Doctrinal Themes rev. Även formen βύβλος bublos, förekommer. En kristen hemsida med ett e nkelt upplägg som är lätt att förstå. Ljud-bibel online på olika språk Ljud-bibel online på engelska Bibeln som text online.

Next

Bibeln Talar

bibeln ljudbok

Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven. Klicka på - bibeln talar - för att lyssna Lyssna till nya testamentet som en ljudbok från bibeln. Det är den svenska folkbibelns översättning av nya testamentet. Jag var då väldigt mentalt uttröttad och tänkte att jag ger det här en helg. Den äldsta kända tillhörde kung. I samband med utgivningen av den reviderade Nya världens översättning på engelska 2013 uppstod ett behov av att uppdatera inspelningarna.

Next

Bibeln

bibeln ljudbok

En coach ser till att läsaren till exempel har rätt tonfall. Denna ljudboksinläsning omfattar Gamla testamentet i originalversionen från 1998 samt Nya testamentet ur den grundligt reviderade utgåvan från 2015. Till Bibeln räknas ofta även de så kallade , även om synen på dessa böcker och vilka böcker som ingår i dessa apokryfer, skiljer sig åt mellan olika kyrkosamfund. En bok om Nya testamentet. Men så fort en bibelbok är klar kommer den att läggas ut på jw. Ett stort tack till John Tolunay.

Next

Ljudbibeln

bibeln ljudbok

Efter dessa följde de egentliga profeternas berättelser, vilka inkluderar Jesajas, Jeremias, Hesekiels böcker samt Tolvprofetboken med de tolv så kallade mindre profeternas skrifter. Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. De fick också läsa dialoger från Bibeln som förmedlar olika känslor, till exempel ilska, sorg, glädje eller besvikelse. Bibelns har alltså tillkommit under en mycket lång tid. Den anses traditionellt ha skrivits av Mose men dagens bibelforskare hävdar allmänt att en textkritisk analys visar att dessa böcker tillkommit under en lägre tid och att Pentateuken i sitt nuvarande skick blev slutgiltigt färdigställd runt år 400 f. Först var man tvungen att ta reda på vem som säger vad i en dialog, vad den går ut på och vilken känsla som ska förmedlas. I ett rundbrev år 367 angav vilka skrifter som tillhör kanon.

Next

1 MOSEBOKEN

bibeln ljudbok

På ett bröllop träffade jag en vän som ansvarat för allt det tekniska kring inspelningen , och för honom berättade jag vad jag upplevt. Coachen har också hjälp av den förra inspelningen av Nya världens översättning. Gamla testamentets 39 böcker är desamma som de 24 böcker som utgör judendomens Torah. Webb: Christoffer Björkskog och Thomas Engvall App: John Tolunay Kontakta oss gärna på info bibelntalar. Det finns till och med dramatiserade versioner, det är litegrann som att se en film.

Next

JOHANNES

bibeln ljudbok

Ett flertal sådana listor med kommentarer finns bevarade. Arbetet med Ljudbibeln och inspelningarna av Gamla och Nya Testamentet har tagit ett 15-tal år i anspråk av inläsare, ljudtekniker och webbansvarig. Grundtexten till Nya Testamentet är på grekiska. Med många olika röster är det lättare för dem som lyssnar att göra sig en bild av de bibliska skildringarna. Troligen har den här avdelningen fått sin slutgiltiga form före 200 f. Spridning av ljudfilerna måste dock alltid vara gratis och vid reproduktion av t.

Next

Ljudbibeln

bibeln ljudbok

Vi tog också kontakt med ansvariga för just denna översättning för att se hur vi skulle kunna samarbeta kring det hela. Inläst ur Svenska Folkbibelns översättning från 1998. Den innehåller 24 böcker som motsvarar det som i kristendomens bibelkanon kallas Gamla testamentet men med en annan ordning och uppdelning. Även om det inte rör sig om dramatiserade bibelläsningar, med ljudeffekter och musik, hjälper de lyssnarna att leva sig in i berättelserna. När någon blir godkänd som inläsare får han eller hon läsa in sina repliker i en inspelningsstudio i Brooklyn eller Patterson. Att lyssna på en talbok i bilen eller när du är ute och går eller sportar.

Next

Ljudbibeln

bibeln ljudbok

Svenska Folkbibeln är en grundtexttrogen bibelöversättning, ett allkristet alternativ med bred förankring i vår svenska kristenhet. Det Nya Testamentet, i sin tur, behandlar i Evangelierna liv och undervisning, i Apostlagärningarna den första kyrkans historia och i Breven epistlarna olika dogmatiska och pastorala frågor. Ofta är skrifterna samlade i en bok, uppdelad i två delar, och. Ingen har under projektet fått någonting betalt utan har - vid sidan av sin egen praktiska insats - istället fått skjuta till ekonomiska medel för att få hemsidan att rulla. . Använd sedan din mp3-spelare i datorn, mobilen, bärbara spelaren etc. Inom den kristna kyrkan som använde en grekisk översättning av Bibeln, , kom denna judiska kanon inte att slå igenom, och därmed kom den kristna kyrkan att använda en del skrifter som den judiska traditionen uteslutit, de så kallade gammaltestamentliga apokryferna.

Next