Forkurs ingeniør ntnu. Dataingeniør 2019-11-14

Forkurs for ingeniør

forkurs ingeniør ntnu

Dersom det viser seg at du kan ta hele forkurset vil du kunne, som du sier, havne i forkurskvoten. Det er beregnet på søkere fra yrkesfaglig videregående skole eller søkere som mangler enkelte fag fra videregående utdanning for å være kvalifisert. Vi startet først med å ta matematikk i 2 måneder i sommerferien, og deretter skal man ha fysikk og norsk i tillegg til det vanlige pensumet. Emnene er i henhold til kravene i Nasjonal plan for ettårig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag og tilhørende halvårlig realfagskurs av Universitets- og høgskolerådet ved Nasjonalt råd for teknologi, 2014. Du må svare på tilbud om studieplass innen fristen. Etter bestått kurs er du kvalifisert for å søke opptak til dei fleste ingeniørutdanningar i Noreg.

Next

Forkurs og oppfriskningskurs

forkurs ingeniør ntnu

Alt fra siste nytt på mobilen og smarte klokker til intelligente biler og nettbutikker — det står dataingeniører bak. Ingeniørenes arbeid bidrar til at det utvikles ny teknologi og nye løsninger, som igjen påvirker samfunnet. Jeg ble kjent med mange den sommeren og går i klasse med mesteparten den dag i dag. Utdanning må dokumenterast med vitnemål eller karakterutskrift. . Nå beveger du deg litt utenfor områdene jeg er 100% sikker på, bare så det er sagt.

Next

Forkurs og andre alternative vegar til ingeniørutdanning

forkurs ingeniør ntnu

Vi tilbyr drop-in veiledning for studenter på vårt fakultet onsdag 14. For at det skal være lettere å finne igjen prøven din etter at den er rettet anbefales det å også skrive på navn eller epost, men dette er frivillig. Ingeniørfaglig innføringsemne har oppstart av etikkstrengen og digitaliseringsstrengen. Forkurset var godt tilpasset studenter som meg. Mye av innholdet i forkurset sammenfaller med emner og fordypningsfag i videregående skole.

Next

Forkurs ingeniør

forkurs ingeniør ntnu

Har du takket ja til studieplassen? Stillingsstorleik og tidsrom må gå fram av attesten. De er også veldig raske med å svare: Ha en fin dag! Arbeidsmengden tilsvarer 60 prosent av fulltidsstudium. Enten etter 3-2 modellen, hvor bachelorgraden er en grad i ingeniørfag etter rammeplanen eller annen likeverdig utdanning som sammen med mastergraden oppfyller omfanget av de faglige kravene. Du blir plassert i klasserom med de du skal studere videre med de 3 neste årene. Arbeidsformen er basert på undervisning i klasser, gruppearbeid og laboratorieøvinger. Karakterane frå fellesfag bli berre rekna på høgaste nivå.

Next

Forvaltningsutvalget for ingeniørutdanningen

forkurs ingeniør ntnu

Du får da bare undervisning i matematikk og fysikk, og i den grad det er mulig blir du plassert i egen realfagsklasse der undervisningen fordeles på tre ukedager. Dette kurset gir deg muligheten til å studere ved bachelor- og masterutdanninger i ingeniørfag. Jeg var generelt fornøyd med opplegget, og følte ikke jeg jobbet spesielt mye. Jeg var veldig godt forberedt til å begynne med ingeniørstudiet etter intensivkurset. Håper det var til hjelp! Merk at forkurset ikke gir generell studiekompetanse, men er et alternativt løp for å kvalifisere til opptak på teknologiske studier. Du kan søke om plass på forkurset i Bergen eller Førde.

Next

Forkurs og andre alternative vegar til ingeniørutdanning

forkurs ingeniør ntnu

Hensikten med prøven er at dere selv skal få et inntrykk av hva dere har lært, og hva dere eventuelt bør jobbe videre med. Du kan få tilleggspoeng for praksis utover opptakskravet. I oppbygning ligner Y-veien noe på tresemesterordningen. I løpet av studietiden i Trondheim gjennomfører du flere prosjekter der du sammen med andre lager morsom og nyttig programvare. Jeg har hørt at det er karakterene fra videregående som teller av noen, mens noen andre sier at det er karakterene fra forkurset som teller. Dette tar normalt 1,5 til 2 år, slik at total studietid frem til en M.

Next

Forkurs ingeniør

forkurs ingeniør ntnu

På den engelskspråklige utgaven av vitnemålet er tittelen Master of Science. Ved og kunne man få sivilingeniør-graden istedenfor -graden om utdannelsens innhold oppfylte visse krav. Stillingsstorleik og tidsrom må gå fram av attesten. Ved tyske universiteter finnes graden Diplom-Ingenieur, forkortet Dipl. Stillingsstorleik og tidsrom må gå fram av attesten.

Next

Course

forkurs ingeniør ntnu

Ettersom forkurs norsk er ganske annerledes i den form at den er mer rettet mot oppgaver du kan få som ingeniør Dvs, møtehold, formelle brev istedet for diktanalyse og Ibsen , er det vel mer sannsynlig at den kanskje legges til som en fjerde norsk karakter om den i det hele tatt kan legges til. Du får som sagt ikke egen forkurskvote, men konkurrerer med andre i ordinær kvote. Konkurransepoengene er summen av tre poengtyper: Poeng basert på karakter Alle karakteruttrykk på vitnemålet inngår, summeres og deles på antall karakterer og multipliseres med 10. Studiet er spesielt rettet mot deg som har yrkesutdanning og praksis eller generell studiekompetanse fra før, og som trenger denne fordypningen for å søke opptak til ingeniørutdanning. «Kurset var knallhardt og intensivt, og en rekordvarm sommer i Norge hjalp heller ikke så veldig mye.

Next

Mangler du fag for å komme inn på drømmelinja?

forkurs ingeniør ntnu

Det er ikkje mulig å få meir enn 5 poeng for praksis. Det er ikke forkurskvote på bioingeniørutdanningen. Du fullfører utdanninga på ordinær tid 3 år. Førstegongsteneste må dokumenterast med bevis på avtent tid i førstegongstenesta. I utdanningen legger vi stor vekt på praktisk utvikling av datasystemer.

Next

Course

forkurs ingeniør ntnu

«Det var vanskelig å motivere seg til fagene kommunikasjon og norsk og teknologi og samfunn, da jeg ikke klarte å se det som relevant til ingeniørutdannelsen. Det gir også fullt lån og stipend fra Lånekassen. Studieveiledning Ønsker du kontakt med studieveileder kan du sende en e-post til: For andre studieadministrative henvendelser send en e-post til:. Der er det studenter som svarer på alt du måtte lure på om studier og studentliv. Du kan få 1 poeng per 12 månad. Det gis ikke karakter på prøven; kun konstruktive tilbakemeldinger om hvordan oppgavene ble løst. Y-veg føreset at du har relevant fagbrev, sveinebrev eller yrkeskompetanse frå vidaregåande skule.

Next