Gjøvik kommune ansatte. Gjøvik kommune 2019-11-14

Gjøvik Kommuneplan

gjøvik kommune ansatte

Gjøvik skole har trivsel og et godt skolemiljø som hovedfokus. Kommunen vil ha en ledende rolle — gjennom nytekning og initiativ for «grønn omstilling», samt for prioritering og iverksetting av miljø- og klimatiltak. Gjøvik skole ligger i sentrum i Gjøvik, vi er en barneskole med elever fra 1. Ønsket vekst i studietilbudene innenfor Campus Gjøvik vil gi flere ansatte og studenter. Vi ønsker dere begge to. Boligtilbud, både for ansatte og studenter, er faktorer som vil påvirke utviklingen.

Next

Gjøvik Kommuneplan

gjøvik kommune ansatte

Ordførerkjedet gikk videre til Torvild Sveen under gårdsdagens kommunestyremøt e, med Anne Bjertnæs som varaordfører. Utviklingen i tilbakemeldingene bør være positiv — eller ikke ligge under akseptert nivå. Vi har omlag 50 ansatte. Utdanningsinstitusjonene er grunnleggende viktig for målrettet arbeid med kunnskapsbygging, arbeidsplassutvikling og befolkningsvekst. Ambisjonen for klimaområdet er utfordrende, men et viktig bidrag for å få til bærekraftig samfunnsutvikling.

Next

Gjøvik skole

gjøvik kommune ansatte

Det blir nødvendig med klare prioriteringer i forhold til den utvikling, de strategier og tiltak som vedtatt byutviklingsstrategi og klimaplanen angir. Klimanøytralitet innebærer at en ikke slipper ut mer klimagass enn det en greier å fange opp eller fjerne. Krever samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene, næringslivet, kommunen og andre aktører. Skolen er mottaksskole i Gjøvik kommune for barn i barneskolealder med et annet morsmål enn norsk. Kan stimuleres gjennom utvikling og markedsføring av kommunens muligheter og kvaliteter — både som bosted, utdanningssted og arbeidssted.

Next

Permisjonssøknad for ansatte i skolen.

gjøvik kommune ansatte

Vurderinger av kvaliteten og innholdet i de kommunale tjenester og tilbud innhentes jevnlig i systematiske innbygger- og brukerundersøkelser. Tusen takk for kjempeinnsatsen dere har gjort for kommunen vår! I går hadde Bjørn Iddberg og Finn Olav Rolijordet sin siste dag som ordfører og varaordfører. Positiv omdømmebygging blir viktig framover. Utviklingskraften som ligger i bevisst styrking og profilering av Gjøvik som by og regionsenter skal utfylles av de kvaliteter og muligheter som ligger lokal steds- og bygdeutvikling, med vekt på bærekraftig utbygging og naturforvaltning. Skolen ble renovert i 2005-2006, og er nå en moderne skole med spennende løsninger. Måloppnåelse kan også vurderes i forhold til ulike nasjonale barometre eller statistiske indekser som årlig legges fram. Målet for denne dagen var å kartlegge dagens utfordringer vi opplever.

Next

Permisjonssøknad for ansatte i skolen.

gjøvik kommune ansatte

Dette faktum skal knyttes til identifisering av Gjøvik som en by og en kommune, med høy kompetanse og innovasjonskraft, som står for en bærekraftig vekst og samfunnsutvikling. Vekst i antall innbyggere krever økt innenlandsk nettotilflytting. Dette er visjonen som legges til grunn for identitetsbygging og arbeid for utvikling av gjøviksamfunnet og Gjøvik kommune. Kontakt oss: Gjøvik skole Skolegata 5 2819 Gjøvik Tlf: 61148620. Visjonen omfatter ønsket samfunnsutvikling i hele kommunen — i både byen og bygdene rundt.

Next

Gjøvik Læringssenter

gjøvik kommune ansatte

Gjøvik skal være en offensiv foregangskommune for planlegging og gjennomføring av tiltak for å skape bærekraftig samfunnsutvikling. . Gjøvik skole er en flerkulturell skole med elever fra mange ulike språkgrupper. . . .

Next

Permisjonssøknad for ansatte i skolen.

gjøvik kommune ansatte

. . . . .

Next

Gjøvik Læringssenter

gjøvik kommune ansatte

. . . . . . .

Next

Gjøvik kommune

gjøvik kommune ansatte

. . . . . .

Next