Hvem var jesus. Jesu lidelse og død 2020-01-12

Hvem var Jesus?

hvem var jesus

På den måde tog han Jesus til sig som sin søn. Og ved å se denne fantastiske Kraften, begynte folk å tro på ham. Mange af teksterne kan tolkes ret frit ud fra de oprindelige tekster. Evangelierne nævner også fire brødre ved navn samt et ukendt antal søstre. Det var ham Gud havde valgt til at være fører og konge. Det er betegnende, at de forskellige fremstillinger af Jesus typisk har afspejlet den pågældende forfatter, forskers eller tidsalders idealopfattelse, uanset at forskningen eller forfatteren selv mener at være objektiv i sin beskrivelse. Mange af de tekster, der kaldes apokryfe skrifter eller evangelier, er blevet fravalgt, på trods af, at de forelå, før de fire evangelier blev skrevet.

Next

Hvem er Jesus Kristus (Norsk)

hvem var jesus

Menneskeheden blev ifølge denne forståelse friet fra forbandelsen , ved at Jesus hængte på et træ, noget der i jødisk forståelse overgik enhver der hænger på et træ. Farisæerne var konservative nationalister, der arbejdede for befrielse fra Rom. De ble siden referert til som de tolv apostlene. Forventningerne til et kongedømme havde man set virkeliggjort i kong Davids regeringstid omkring år 1000 f. De kan være befordrende også for forskningen. Gennem tiden er han blevet præsenteret som alt fra Guds søn til jødisk profet og antiborgerlig filosof. Jesu forkyndelse var et tydeligt brud med den jødiske religion.

Next

Hvem er Jesus?

hvem var jesus

Han protesterer, da han genkender Jesus som den Messias, der skal komme med det nye Gudsrige. Jesus blev undervist af sin Far i milliarder af år. Ligesom profeterne i Det gamle Testamente forkyndte han, at dommedag var nær. Selv sagde han, at han var Guds søn, den Messias eller Kristus, som jøderne havde ventet på. Forlaget Scientia Intuitiva Partisanen Jesus.

Next

Jesus af Nazaret

hvem var jesus

En rute der traditionelt kaldes for. En af dem, der har taget den opgave op, er den førnævnte norske kirkehistoriker, Oskar Skarsaune. Da Jesus med sine apostle begav sig ud til have, fulgte Judas efter sammen med tempelvagterne og anholdt ham. Efter samtalen går kvinden ind til byen og fortæller om sin oplevelse og siger, at hun måske har mødt Kristus. For hvor jeres skat er, der vil også jeres hjerte være. Fra romerske historikere ved vi, at essenerne ofte blev mere end 120 år gamle. Teologerne har dog gennem tiden diskuteret spørgsmålet om, hvordan en mands Jesu død kunne være frelsende for andre mennesker, og har givet et væld af teologiske fortolkninger, om hvordan frelsen er givet menneskeheden.

Next

Hvem er Jesus Kristus (Norsk)

hvem var jesus

Siden den erkendelse for alvor satte sig igennem, at der må sondres mellem Jesus, som han virkelig var, og Jesus, som ikke mindst Bibelens evangelister ud fra deres tro har fortalt og forkyndt om ham, har der været mange bud på at afdække det historisk mest korrekte billede af ham. Hele den ortodokse jødedom og dens fremtoning, minder om farisæerne. Pilatus anså ham dog ikke for skyldig, men efter længere tids råb og pres fra Rådet og folkeskarerne overgav Pilatus ham til korsfæstelse. Det er derfor svært at bruge citatet til meget mere end at sige, at Josefus højst sandsynligt anså Jesus for virkelig at have eksisteret under Pontius Pilatus. Personlig vil jeg påstå: Erik Nørgaards argumenter er tynde, og blæst op til noget teksterne i Det Nye Testamente ikke berettiger til. Visdomsbøgerne Jesus, søn af mennesket.

Next

Hvem var Jesus? on Vimeo

hvem var jesus

Det var tydeligt for Jesus at de religiøse ledere ikke underviste folk i sandheden om Gud og hans rige. I renser de bægere og gryder udenpå, men indeni er de fulde af rovlyst og griskhed. Vi skal ikke ønske at æde alt det, vi ser omkring os, og ikke blande alle slags føde i vores krop, for så vil freden i kroppen holde op, og en endeløs krig vil rase i os. Derudover havde Jesus angiveligt en række søskende. I praksis viste han dette ved flere gange at bryde sabbatten, erklære urent for rent, og ved at omgåes med socialt udstødte; kvinder og børn, prostituerede og toldere. De argumenterer for, at ordet for brødre og søstre også kan bruges om fætre og kusiner.

Next

Hvem var Jesus Kristus?

hvem var jesus

Han fik inderligt ondt af ham og ønskede at hjælpe ham. I dag har hun et godt liv. Der er mange forestillinger om hvem han var. Med venlig hilsen Kirsten Borbély Svar: Kære Kirsten Borbély Jesus var jøde, og flertallet af kristne i den første generation var jøder. Hvis ikke Paulus var trådt frem på scenen, ville kristendommen være blevet begrænset til jødiske sekter. Og netop Jesu opstandelse fra døden ses af evangelisterne som en bekræftelse af, at Jesus var Messias Guds søn. De to bøger med de provokerende teser har fremkaldt mange reaktioner.

Next

Hvem var Jesus Kristus?

hvem var jesus

Judas Iscariot, som forrådte Jesus, var erstattet i de tolv apostlene av Matthias se Apostlenes gjerninger 1:20-26. Cookie samtykke: Ved fortsat brug af sitet, accepteres følgende cookie-betingelser. De fire evangelier slutter med beretningen om Jesu opstandelse fra døden tre dage efter henrettelsen. I tilbeder det, I ikke kender; vi tilbeder det, vi kender, for frelsen kommer fra jøderne. Jesu lidelse og død omfatter , , og. Har du studert evangeliene for å se om Jesu liv og lære passer sammen? Det er et individs bidrag til samfundet og en forudsætning for alles lykke, for hvis en person ikke udfører sit arbejde ordentligt, må andre gøre det.

Next