Hvorfor startet den industrielle revolusjonen i storbritannia. Den industrielle revolusjon 2019-11-15

den industrielle revolusjon

hvorfor startet den industrielle revolusjonen i storbritannia

De 3 industrielle revolusjoner og hvorfor de kom Hva er en industriell revolusjon? Forholdene i byene ble også forbedret etter hvert. Mangelen på gode transportsystemer var en av de avgjørende faktorer for at Tyskland hang etter Storbritannia, derfor ble Jernbaner mellom de største byene bygd i rekordfart. Tidligere hadde en tredjedel av jorda lugget urørt. For de fattigste på landsbygda, de som hadde levd delvis eller helt av å kunne forsyne seg av torv, treverke og beite på denne jorden, var privatiseringen av fellesarealene i førsteomgang en ulykke som er godt beskrevet i en lang rekke kjente dikt og viser fra perioden. Arbeidsdagene kunne vare 12-15 timer i mørke og støvfylte lokaler med maskiner det var lett å skade seg på. Han fikk den såvidt til å virke, problemet var at den kjølte ned hele stemplet slik at dette måtte varmes opp helt på nytt for for så å kjøles ned hver eneste gang det skulle trekkes ned av vakuumet.

Next

Den industrielle revolusjon (sammendrag)

hvorfor startet den industrielle revolusjonen i storbritannia

Mulighetene for å få lønnsarbeid ble bedre, og flere unge tok sjansen på å gifte seg. Prosessen med innhegning og privatisering av fellesarealene ble ytterligere styrket av den økende befolkningen og behovet for mer jord som gav større avkastning. Jeg trodde det skulle stå mer viktige ting, men det fleste her er jo ikke viktig! Resultatet av jordbruksrevolusjonen Befolkningen i Storbritannia steg jamnt og trutt slik at den doblet seg i perioden mellom 1600 og 1800. Dampmaskinen Den første maskinen som kom som gjorde at det ble lettere å fri seg fra håndkraft, var dampmaskinen. Et menneske født i det 17. Denne artikkelen er del 3 av 6 artikler om Den første industrielle revolusjon er en betegnelse vi bruker for den hurtige industrialiseringen som begynte i Europa på slutten av 1700-tallet, og de forandringene i samfunnsforholdene som fulgte med denne.

Next

Den første industrielle revolusjon

hvorfor startet den industrielle revolusjonen i storbritannia

Et eksempel på dette er de mange intrikate mekaniske urverk og maskiner lagd for å gjøre automatiske oppgaver til begeistring for samfunnets rikeste og mektigste som allerede hadde eksistert i flere århundrer. Nye oppfinnelser så dagens lys og ny viten gjorde det mulig å utnytte jorda til å frembringe mat mye mer effektivt enn hva som hadde vært mulig tidligere. Innovasjon drevet utvikling Innovasjoner preget dessuten den industrielle revolusjon og noen av disse var banebrytende. Hvis man lot storfe, sau og gris vandre og beite på jorden sin slik det passet dem best selv ville man oppleve at de beitet ned kornavlinger, spiste opp rotfrukt og tråkket ned planter. . Siden mennesket først begynte å kombinere dyrehold med jordbruk har man vært avhengige av å kunne skille de to fra hverandre. Til tross for dette økte levealderen og livskvaliteten i byene mot slutten av 1800-tallet, takket være bedre mat og bedre boligsituasjoner som reduserte sykdommer som følge av overbefolkning og feilernæring.

Next

Den industrielle revolusjon (sammendrag)

hvorfor startet den industrielle revolusjonen i storbritannia

Dette er imidlertid forandringer innenfor en eksisterende industri, og navnet industriell revolusjon bør helst reserveres for overgangen fra et førindustrielt til et industrielt. Arbeidsforholdene i fabrikkene og minene var også dårlige. Mange kom fra familier tilknyttet protestantiske trosretninger og var sterkt påvirket av troen på at et suksessrikt, formuende og lykkelig menneske var et menneske likt av gud, med god moral og gode etiske overbevisninger. Kombinasjonen av vareproduksjon og egne inntekter gav gradvis opphav til økt spesialisering og stadig større behov for å kjøpe andres varer som man ikke produserte selv. Industrialiseringen forandret også den sosiale strukturen i Europa. Storparten av den britiske befolkningen var etterhvert en eiendomsløs arbeiderklasse, avhengig av å finne arbeid hos andre.

Next

Repetisjonsspørsmål til den industrielle revolusjon

hvorfor startet den industrielle revolusjonen i storbritannia

Jordmangel og dårlige levekår var faktorer som presset mange nordmenn til å utvandre. Flertallet av bøndene eide ikke den jorda de dyrket. Historikerne har derfor pekt på en rekke andre årsaker. De nye metodene var ikke alltid populære blant arbeidsfolk, som så arbeidsplassene sine forsvinne. Utenfor Europa var det kun Kina som hadde de samme forutsetningene, men der var de mer konservative og hadde ikke nok befolkningsvekst.

Next

Den industrielle revolusjon

hvorfor startet den industrielle revolusjonen i storbritannia

Endelig hadde gjennom alle krigene på 1700-tallet opparbeidet seg markeder for og etter hvert også for salg av ferdigvarer. Bedre vever, slik som den flygende skyttelen, gjorde det raskere å produsere ferdige tøystykker. Te fra Kina, kryddere og billig bomull fra India, tobakk, sukker og etterhvert også bomull fra Amerika, ferdige klesplagg og slaver den andre veien, det britiske handelsimperiet sikret den nødvendige kapitalen for tungindustrien mot midten av det 19. Det betydde at i en storby som New York måtte man bruke store tomter over hele byen til forurensende og dyre kullkraftverk. Klikk på bildet for full størrelse. Dampbåter og damplokomotiv ble viktige for å frakte varer raskere enn tidligere.

Next

Arbeidsoppgaver: Industrisamfunnet blir til

hvorfor startet den industrielle revolusjonen i storbritannia

På 1200-tallet begynte derimot en del bønder og godseiere å gjerde inn sine eiendommer i stedet. Men utover våren vil vi jobbe mer med å finne gode måter å presentere de lengre artiklene på. Det var ved Nidelven det første dampskipet og det første lokomotivet i Norge ble bygget. De bøndene som selv ikke maktet å følge utviklingen ble selv enten arbeidskraft på de nye stobrukene, lønnede arbeidere i de voksende industriene rundt byene eller emigrerte til de amerikanske statene i håp om å starte på nytt. Upassende fordi ordet symboliserer plutselige forandringer, mens disse endringene skjedde gradvis. Kapitalisme tok over hvor kapitaleierne styrte lønnsarbeiderne, og selv fikk profitten.

Next

Hvorfor startet den industrielle revolusjon i England? by tobias kielland on Prezi

hvorfor startet den industrielle revolusjonen i storbritannia

Dette var en revolusjonerende måte å transportere materialer på Wikipedia. Dampmaskinen ble først tatt i bruk i tekstilindustrien - blant annet til å drive spinnemaskinene som altså tidligere ble drevet med håndkraft. Men ting bedret seg etterhvert som de økonomiske forholdene i samfunnet også gjorde det. Det vokste fram et handels- og industriborgerskap og en arbeiderklasse. Tyske bedrifter satset hardt på utvikling av elektrisk industri og forbrenningsmotorer som i stedet for å benytte dampkraft utnyttet den eksplosive forbrenningen av oljeprodukter som bensin og diesel.

Next

Den industrielle revolusjon (sammendrag)

hvorfor startet den industrielle revolusjonen i storbritannia

Matproduksjonen ble økt gjennom en modernisering i landbruket, og for å få billige klær måtte man få en modernisering i tekstilproduksjonen. Industrialiseringen og utvandringen fikk mang en bonde interessert i arbeidsbesparende maskiner, og slåmaskinen ble selve symbolet på det store hamskiftet. Dette er den første skrevne beskrivelsen av statisk elektrisitet vi kjenner. Det var forandringer i bondesamfunnet, for Norge levde ikke i en total selvforsyningsøkonomi før hamskiftet. Begrepet er særlig brukt om industrialiseringen i England på slutten av 1700- og begynnelsen av 1800-tallet.

Next