Käännös englanti suomi. Alternative 2020-01-11

Kääntäjä.Org

käännös englanti suomi

Askarruttaapa sinua suomen kielioppi tai jokin käännös suomeksi, voit kysyä asiasta foorumilla ja saat vastauksen nopeasti. EurLex-2 fi Vaikka vakiintuneesti on katsottu, että taloudellista vahinkoa ei voida pitää korjaamattomana tai edes vaikeasti korjattavana joitakin poikkeustilanteita lukuun ottamatta, koska siitä voidaan myöhemmin maksaa korvausta, niin on katsottu yhtä lailla vakiintuneesti, että välitoimi on perusteltu siinä tapauksessa, että vaikuttaa siltä, että tällaisen toimenpiteen puuttuessa hakija joutuisi sellaiseen tilanteeseen, joka voisi vaarantaa sen olemassaolon ennen pääasian käsittelyn päättävän ratkaisun antamista tai muuttaa peruuttamattomasti sen asemaa markkinoilla. Suomen kieli on suosituin kieli Suomessa ja sitä puhuu etnisesti suomalaisten Suomen ulkopuolella liikaa. . Myös suuri määrä Englanti sana perustuu Latin.

Next

Kääntäjä.Org

käännös englanti suomi

Hallinnon on myös sähköisen allekirjoituksen avulla pystyttävä tunnistamaan allekirjoittaja, ja sen on pystyttävä varmistamaan, etteivät toimitetut tiedot ole muuttuneet lähetyksen aikana. Vahvistustoiminnolla voit vaikuttaa, onko käännös oikea vai väärä. Alla näet listan viimeisimmistä lisäyksistä englanti-suomi-sanakirjaan. EurLex-2 fi Vaihtoehtoisesti , jos esimerkiksi tosiasiallisen vahingon suuruutta on vaikea määritellä, vahingonkorvauksen määrä voisi perustua esimerkiksi niiden rojaltien tai vastaavien maksujen määrään, jotka loukkaaja olisi joutunut suorittamaan, jos hän olisi pyytänyt lupaa käyttää kyseistä teollis- tai tekijänoikeutta. Suomen vähemmistöt ovat myös merkittäviä Ruotsissa, Norjassa, Venäjällä, Virossa, Brasilia, Kanada ja Yhdysvallat. Tätä kannattaa kokeilla jos et ole varma sanasta mikä täytyisi kääntää. Se on myös virallinen kieli Euroopan unionin ja Englanti on laajasti oppinut toisena kielenä.

Next

Kääntäjä.Org

käännös englanti suomi

Nämä murteet ovat nyt nimeltään Old Englanti, joka on peräisin nykypäivän Englanti. Suomen kieli on vähemmistökieli Ruotsissa ja Virossa se saavutti jonkinlaista suosiota toisena kielenä. Monet maailman organisaatiot käyttävät Englanti perusasteen viestintää. EurLex-2 fi Jos ne on varustettu sarjavalmisteisilla 13,5 V:n tai 28,0 V:n hehkulampuilla, tuotettujen valovoima-arvojen on oltava tässä säännössä annetun ylä- ja alaraja-arvon välillä lisättynä valitulle hehkulampputyypille sallitulla valovirran poikkeamalla sarjavalmisteisia hehkulamppuja koskevassa säännössä n:o 37 kuvatulla tavalla; vaihtoehtoisesti voidaan käyttää vakiohehkulamppua kussakin yksittäisessä asennossa sen omalla valovirralla ja laskea kunkin asennon yksittäiset mittaukset yhteen. EurLex-2 fi Maksuluettelon 1 §:n 2 momentissa täsmennetään erilaisten notaarin vahvistamien toimien arvon laskemisperusteet: tämä arvo on yhtiön perustamisen, yhtiösopimuksen muuttamisen ja yhtiön purkamisen osalta pääoman määrä 1 §:n 2 momentin e kohta , pääoman korottamisen osalta, riippumatta siitä muutetaanko yhtiösopimusta, korotuksen määrä 1 §:n 2 momentin f kohta sekä sellaisen pääoman korotuksen osalta, jonka yhteydessä muutetaan osittain muita kuin sitä ehtoa, johon korottaminen vaikuttaa suoraan, korotuksen määrä tai korotetun pääoman määrä, jolloin arvoksi otetaan näistä se määrä, jonka nojalla palkkio on korkein 1 §:n 2 momentin g kohta. Jollekin sanalle voi olla suomeksi monta eri merkitystä riippuen alueesta, ja sanoja voi myös kääntää englannista monella eri tavalla. Tarvitsemme 10 eri käyttäjän vahvistuksen kunnes ehdotus otetaan osaksi sanakirjaa, tällä tavoin pidämme sanakirjan laadun korkeana.

Next

alter

käännös englanti suomi

EurLex-2 fi 27 Kantaja ja Audi ovat väitetiedoksiantoon antamissaan huomautuksissa korostaneet, että tietyt asiakirjat, joihin komissio nojautuu, ovat pelkkiä Volkswagen-konsernin sisäisiä raportteja, jotka kuvaavat vain käytyjä keskusteluja ja joissain tapauksissa konsernin sisäisiä eturistiriitoja, mihin komissio puolestaan toteaa, että konsernin sisäisillä ristiriidoilla ei ole merkitystä, koska ne eivät muuta sitä tosiseikkaa, että kantaja ja sen tytäryhtiöt Audi ja Autogerma tekivät jälleenmyyjiensä kanssa sopimuksen, joka on ristiriidassa yhteisön kilpailusääntöjen kanssa. EurLex-2 fi 30 Toiseksi se pyrkii riidanalaisen päätöksen laajemmalla tulkinnalla myös siihen, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tekisi laajemmansisältöisen päätöksen, jolla komissio velvoitettaisiin muuttamaan tulevaisuudessa asiassa harjoittamaansa politiikkaa siten, että kaikki kuluttajajärjestöt voisivat saada tutustua ei-luottamuksellisiin asiakirjoihin sellaisissa polkumyynnin vastaisissa menettelyissä, jotka koskevat muita kuin yleisesti vähittäiskaupassa myytyjä tuotteita. Loput puhuu ruotsia, saamen, ja muita kieliä. Rakentamalla yhdessä meillä on mahdollisuus tehdä tästä maailman paras englanti-suomi-sanakirja. Voit etsiä sanoja englanniksi tai suomeksi, sillä kone etsii molemmat hakemistot. Suomen murretta, meänkieli puhutaan myös Ruotsissa, ja kveeniä - joka on myös Suomen murre - puhutaan Pohjois-Norjassa.

Next

Englanti

käännös englanti suomi

Se on kolmanneksi yleisin äidinkieli ja Englanti on puhuttu kuin ensimmäinen kieli Iso-Britannia, Yhdysvallat, Kanada, Australia, Irlanti, jne. Hyvä tietää: Englanti on kansainvälinen ja nyt puhutuin kieli maailmassa. Rekisteröidy jo tänään ja ota selvää, mihin etuihin olet oikeutettu bab. Se on Länsi-germaaninen kieli ja sitä käytettiin ensimmäisen kerran vuonna keskiajan Englannissa. Thus, for an act incorporating a company, amending the memorandum of association or dissolving the company, the value is equal to the company's capital Article 1 2 e ; for an increase in capital, whether or not the memorandum of association is amended, it is the amount of the increase Article 1 2 f ; and for increases in capital where a partial alteration has been made to clauses other than that directly affected by the increase, it is either the amount of the increase or the resulting amount of share capital, whichever entails a higher charge Article 1 2 g.

Next

Englanti

käännös englanti suomi

Tulokset jaetaan eri osioihin, jolloin löydät parhaiten etsimäsi sanan suomeksi. Tässä kohtaa voit näyttää osaamisesi ja vahvistaa tai korjata sanan. EurLex-2 fi Komissio on kuitenkin päätynyt hylkäämään käsiteltäväkseen saatetut kantelut myös sillä perusteella, että yhteisön kilpailusääntöjen rikkomisen toteaminen, vaikka se osoitettaisiin tapahtuneeksi, ei olisi ollut käsiteltävänä olevaan tapaukseen liittyvissä olosuhteissa omiaan muuttamaan kantelun tekijöiden asemaa. Alle pohjoismainen kieli yleissopimuksen henkilöä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, jne. EurLex-2 fi Rahoitussuunnitelmaa toteutettaessa tiettyyn toimintalinjaan liittyvää kokonaiskustannusten tai rahastojen osuuden määrää koko ohjelmakauden ajalta voidaan mukauttaa yhteisymmärryksessä jäsenvaltion kanssa enintään 25 prosenttia yhtenäistä ohjelma-asiakirjaa varten rahastoista varatusta kokonaisrahoitusosuudesta tai suuremmasta prosenttiosuudesta edellyttäen, että summa ei ylitä:tä 30:tä miljoonaa euroa, ja noudattaen 1 kohdassa tarkoitettua rahastojen kokonaisrahoitusosuutta. Valitsemalla sanan listasta saat sen kaikki käännökset suomeksi sekä suomenkieliset synonyymit sanalle.

Next

Kääntäjä.Org

käännös englanti suomi

Suomi on yksi virallisesti hyväksytty kielillä Euroopan unionin. EurLex-2 fi Yhteisön suoritteesta syntyvällä omaisuuserällä ei ole yhteisölle vaihtoehtoista käyttöä, jos yhteisöä on joko sopimuksella estetty osoittamasta omaisuuserää helposti muuhun käyttöön sinä aikana, jona omaisuuserää luodaan tai parannetaan, tai sitä on käytännössä rajoitettu osoittamasta valmiiksi saatua omaisuuserää helposti muuhun käyttöön. Se on myös virallinen vähemmistökieli Ruotsissa. Suomessa on kaksi virallista kieltä Suomi: suomi ja ruotsi. Avainsanat: kääntäjä, sanakirja, englanti suomi, ilmainen englanti suomi, englanti suomi kääntäjä, englanti suomi sanakirja, englanti suomi käännös. Liity joukkoomme ja hauskanpitoon bab. Suomessa, yli 90% väestöstä puhuu suomea äidinkielenään.

Next

Alternative

käännös englanti suomi

Jos et ymmärrä jotain sanaa tai sen käännös on epäselvä, voit hankkia siitä lisätietoa käyttämällä Web- ja Wikipedia- työkaluja. Kääntäjä saattaa antaa useita käännöksiä, synonyymejä, esimerkkilauseita sekä foorumituloksia. Noin viisi miljoonaa ihmistä voi puhua suomea, ja he pääasiassa oleskella Suomessa. Kun englanti-suomi-sanakirja saa uuden käännöksen sinulta, tienaat samalla pisteitä ja nostat sijoitustasi maailmanlistalla. Englanti-suomi sanakirja Suomi-englanti-sanakirja kääntää haluamasi sanan kun syötät sen yllä olevaan hakukenttään. Ehdotukset täytyy vahvistaa, jotta ne hyväksyttäisiin varsinaisiksi käännöksiksi. EurLex-2 fi Tullivalvonnassa tapahtuvan valmistuksen menettelyssä voidaan käyttää muita kuin yhteisötavaroita tuontitullitta tai ilman kauppapoliittisia toimenpiteitä yhteisön tullialueella niiden lajia tai tilaa muuttavien toimintojen suorittamiseksi sekä luovuttaa näissä toiminnoissa saatavat tuotteet vapaaseen liikkeeseen asianmukaiset tuontitullit maksaen.

Next