Ledige stillinger skien. Ledige stillinger og jobber 2019-11-15

Skien kommune

ledige stillinger skien

Du vil finne mer informasjon om dette i. Vi forventer at alle våre ledere jobber etter prinsippene som er definert i. Ønsker du å bli lærling hos oss? For studenter Til de nevnte stillingene under vil du få en unik mulighet til å opparbeide deg relevant arbeidserfaing og bli bedre kjent med hva du kan forvente av Skien kommune som arbeidsgiver og hva vi forventer av deg. Tjenestene kommunen løser i dag og skal løse i fremtiden, forutsetter at medarbeiderne utvikler seg i tråd med den endrede samfunnsutviklingen. Leie av personalbolig Vi disponerer 100 leiligheter fordelt i Skien og Porsgrunn. Økonomisk støtte kan gis etter søknad, til tiltak som fremmer aktivitets- og treningsmuligheter for alle ansatte. Vi minner om at det ikke er mulig å mellomlagre innholdet i søknadsskjemaet.

Next

Fastlegehjemmel Holbergsgate legesenter

ledige stillinger skien

Det er pålagt deltagelse i legevakt som utgjør 3-4 vakter pr. Skien kommune har fokus på leder- og ledelsesutvikling. Utfylt egenerklæring med eventuell dokumentasjon returneres arbeidsgiver sammen med arbeidsavtalen. Klikker du videre på siden, aksepterer du at det utplasseres informasjonskapsler til disse formålene. Skien kommune er også Telemarks største arbeidsgiver og en moderne og spennende arbeidsplass i utvikling. Skien kommune ønsker å være representativ for mangfoldet i befolkningen, og vil derfor oppfordre alle kvalifiserte kandidater til å søke hos oss uansett alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonshemning, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Skien kommunes mange samfunnsoppgaver gjør at vi har gode interne karriere-muligheter.

Next

Ledige stillinger og jobber

ledige stillinger skien

Skien er en spennende og moderne kommune med høyt aktivitetsnivå. Dette ansvaret innebærer at leder innehar flere roller og må besitte flere forskjellige ferdigheter. Kom innom vår stand og bli bedre kjent med oss! Dette gjelder også for personell som regelmessig jobber i områder hvor barn og unge oppholder seg. Det er mange yrkesgrupper og fagområder ved sykehuset, og behovene for utdanning og kompetanseheving vil variere mye og være nært knyttet til den enkelte avdelings behov. Vil du vite mer om Telemark, som et fylke å bo og leve, i kan du finne mye nyttig informasjon på. I tillegg legges det til rette for forskning og utviklingstiltak, kompetanseutvikling for ansatte, samt ulike opplæringstilbud for pasienter og pårørende. Velkommen som jobbsøker Skien kommune er med sine 4300 ansatte Telemarks største arbeidsgiver.

Next

Ledige stillinger

ledige stillinger skien

For oss er en god leder en person som kan balansere mellom ulike hensyn som drift og utvilkling, styring og ledelse, samt samspill mellom omgivelsene i kontinuerlig endring og omstilling. Det er en forutsetning for å få plass i barnehagen at en av de foresatte er ansatt ved og lønnet av Sykehuset Telemark, men man trenger ikke å bo i Skien kommune. Sommerjobb Vi har mange muligheter for studenter og andre til å få relevant arbeidserfaring gjennom sommerjobber. For mer informasjon om hvordan du logger på din kommunale epost, se. Utført norsk turnustjeneste eller tilsvarende fullført veiledet tjeneste påkrevd.

Next

Ledige stillinger i Skien

ledige stillinger skien

For nyutdannede Vi har til enhver tid mange spennende ledige stillinger innenfor flere fagområder. Som medarbeider hos oss vil du ha svært gode forsikrings- og pensjonsordninger. Byen ligger sentralt plassert mellom fjord og fjell på Østlandet, og er en del av Grenland som til sammen har nærmere 100. Vi dekker de vanligste spesialitetene innenfor somatikk, psykiatri og rusbehandling. Det utplasseres informasjonskapsler fra Jobbsafari og fra samarbeidspartnerne våre. Er du ansatt i Skien kommune logger du deg på med din ordinære login-bruker. Vi gleder oss til å bli kjent med deg! I tillegg har vi definert ledelsesprinsipper som vi ønsker at våre ledere skal jobbe etter.

Next

Fastlegehjemmel Holbergsgate legesenter

ledige stillinger skien

Man kan ikke begynne i pasientrelatert arbeid før disse forhold er avklart og godkjent. Skien kommune har et godt samarbeid med de ulike videregående skolene i Telemark og tar årlig inn mange videregåendeelever i praksis og til lærlingeplasser. Vi har også innendørs fotball og bandy. Men ved behov tas lærlinger inn mellom periodene. Ansatte ved sykehuset omfattes også av forsikringsordninger som gjelder gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring. Det er muligheter til trening i grupper eller på egenhånd.

Next

Ledige stillinger i Skien

ledige stillinger skien

Vi er opptatt av å tilrettelegge for videreutdanningsmuligheter for våre medarbeidere, og har til enhver tid mange medarbeidere som gjennomfører videreutdanning innenfor ulike retninger ved høgskoler og universiteter. Sykehuset Telemark gir behandlingstilbud til befolkningen i hele Telemark fylke. Vi tar også imot åpne søknader. Du som fremtidig medarbeider er nøkkelen til at denne visjonen gjenspeiles i våre verdier. Vi har mange varierte samfunnsoppgaver som gjør at vi har et stort behov for medarbeidere med ulik kompetanse.

Next

Fastlegehjemmel Holbergsgate legesenter

ledige stillinger skien

Lærlingen kan også søke stipend og lån fra Lånekassen i læretiden. I følge Offentlighetslovens §25 plikter arbeidsgiver å gjøre søkere oppmerksomme på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Er du student eller nyutdannet og interessert i hva Skien kommune kan tilby deg? Det er tilknyttet 4 leger til dette senteret. Som lærling hos oss inngår du en lærekontrakt og hverdagen som lærling består av 50 % verdiskapning og 50 % faglig opplæring. Les mer om vår bruk av informasjonskapsler, herunder hvordan du velger bort bruken av informasjonskapsler. Hvis du har tekniske problemer med søknaden din kontakt oss på telefon: Skien kommunes sentralbord: 35 58 10 00 Andreas Rindebakken: 35 58 13 71 Kari Riis Olesen: 35 58 91 45 Skien kommune på sosiale medier.

Next