Nrk lisens kontakt. Hvordan slippe NRK 2020-02-12

Slik blir den nye NRK

nrk lisens kontakt

Ved oppsigelse på grunn av flytting på institusjon kan. Det åpnes også for at man kan melde inn fjernsynsmottakere som ikke lenger er i bruk, for å slippe lisens. Hos andre kan regningen komme på over tusenlappen. Lisensen gjelder hele husstanden, altså deg og din eventuelle familie, og fristen for regningen du nå skal ha fått i posten går ut 31. Altså utstyr som inneholder det vi kaller en «tuner».

Next

Hvordan slippe NRK

nrk lisens kontakt

I tillegg er det ikke personfradrag for minstepensjon: - Ved utgangen av 2018 var det i underkant av 145 000 minstepensjonister. Dermed øker de kjøpekraften sin med 3039 kr. Dette er 15 prosent av terminbeløpet - uten merverdiavgift. Du må da ta skriftlig kontakt med oss før utreise og oppgi utreisedato og hjemkomstdato. Det er sånn de vet hvorvidt du har fjernsynsmottaker eller et abonnement som krever lisens. Lisensen gjelder for personen den er registrert på, ikke for adressen.

Next

Ny finansiering av NRK

nrk lisens kontakt

Den regninga slipper man med den nye modellen. Normalt mottar vi disse kravene i løpet av den første uka av mai, og forfall blir da rundt 1. Dersom du heller ikke betaler lisensen før 23. Lisenskontoret kan straffe deg med 15 prosent tilleggsavgift, for hele perioden du har hatt fjernsynsmottaker uten å betale lisens. Og er det egentlig nok til å slippe hele lisensen? Forsvinner i Danmark Men enn så lenge må alle med fjernsynsmottaker i Norge fortsette å betale for det. Dokumentasjonen må inneholde den lisensregistrertes navn, dato for plombering og typebetegnelse på fjernsynsmottakeren som er plombert. Det gis altså ikke fritak med tilbakevirkende kraft.

Next

Hvordan slippe NRK

nrk lisens kontakt

Uansett hvilke kanaler du ser på eller hvilken fjernsynsmottaker du har, er du pliktig til å betale lisensavgift. Den som har skattbar inntekt, trygd eller studielån regnes som selvforsørget. Det ligger et forslag ute til høring som blant annet sikter til nettopp dette, sier Jansen. Og i tillegg må veldig mange betale mer: For alle som bor minst to voksne sammen og tjener minst 350. Utstyr uten en tuner er som hovedregel ikke en fjernsynsmottaker. For å få innvilget reduksjon må melding sendes oss, og utreise skje, før terminstart 1.

Next

NRK, Lisensavdelingen

nrk lisens kontakt

Et slikt papir skal du få fra verkstedet. Første termin overføres i 2. Blir det trøbbel, kan du. Det tilsvarer 1,170 milliarder tapte lisenskroner. Skriftlig søknad må også da sendes før ny termin begynner. Én av grunnene kan være forvirring.

Next

Endringer

nrk lisens kontakt

Det kan for eksempel være hvis skyldneren på en illojal måte har innrettet seg med sikte på å få en gjeldsordning, ved bevisst å gi feilaktige opplysninger eller unnlate å betale regninger. Den andre modellen innebærer en skattefinansiering der skatten ikke er øremerket. Jo da, lisensen er død, men nå kommer skatten. Det betyr at drøyt 385. Vær oppmerksom på at fra og med 01. Grunnlaget for denne skatten kan beregnes ut fra personinntekt, slik at man unngår at personer med høye skattefradrag faller utenfor betalingsplikten. Sies lisensen opp etter terminstart 1.

Next

Hvordan avslutte TV

nrk lisens kontakt

Etter den siste lisensinnbetalingen vil du ikke motta flere fakturaer fra oss, så fremt du ikke har ubetalte krav. Er du fortsatt usikker på hvorfor du har fått lisens? Ikke minst hvis du venter lenge. Retten vil etter en vurdering enten stadfeste eller nekte å stadfeste skyldnerens forslag til gjeldsordning. Dermed vil altså terminbeløpet ha kommet opp i 2813,92 kroner totalt - nesten det dobbelte av det opprinnelige beløpet. Den skal erstattes med en ny finansieringsordning med virkning fra 1.

Next

NRK

nrk lisens kontakt

Du trenger ikke selv si opp lisensen. Med andre ord kan besparelsen komme allerede første halvår. Og siden skatten er personlig, ville alle husholdninger med mer enn to personer måtte betale skatten minst to ganger. Netflix er ikke et fullverdig abonnement. Frp-lederen jubler En som er glad for nyheten om avvikling av kringkastingsavgiften, er finansminister og Frp-leder Siv Jensen. I stedet skal lisensen finansieres over skatteseddelen, ved lavere personfradrag.

Next

Hvordan avslutte TV

nrk lisens kontakt

Tingretten skal samtidig innkalle skyldneren og alle kreditorene til et rettsmøte for å behandle forslaget. Våre naboer i Danmark har derimot bestemt seg for å fjerne hele lisensen. Her kan du lese mer om har. Det er ingen møteplikt for kreditorene på dette møtet. Da vil bidraget fra den enkelte skatteyteren ikke være synlig i skattemeldingen, på samme måte som alle andre formål som finansieres over statsbudsjettet. Det koster langt mer enn tilleggsavgiften: - Da påløper det ytterligere 1.

Next

Endringer

nrk lisens kontakt

Da må vårt krav vente mens et annet krav gjøres opp først. Forslaget sendes ut fra tingretten til alle kreditorene med en frist til å komme med innsigelser. Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger. Det gjelder drøyt en million skatteytere, ifølge Finansdepartements tall i meldingen. Grensen for å betale skatt på alderspensjon ligger noe over minstepensjon. De av disse som ikke har andre inntekter enn minstepensjonen, vil ikke få økt skatt. Det er jeg veldig glad for, sier Jensen.

Next