Synonyymi sanasto. synonyymi 2019-11-14

synonyymisanasto

synonyymi sanasto

Rahoitusmarkkinat Markkinat, joiden tehtävänä on saattaa rahantarvitsijat ja -tarjoajat yhteen. Jos sijoituskohde on riskitön, on tuotto tiedossa etukäteen ja sen toteutumisesta ei ole epävarmuutta. Vihje: Wordin, PowerPointin ja Outlookin Työpöytä versioissa voit hakea nopeasti synonyymejä napsauttamalla sanaa hiiren kakkos painikkeella ja valitsemalla synonyymit. Suomessa blue chipeiksi voi lukea 20-25 pörssin päälistan markkina-arvoltaan suurinta yritystä. Sopimuksen taustalla on osapuolten erilainen näkemys korkojen kehittymisestä tulevaisuudessa. Kaikilla kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavilla ei ole sekamuotoisia jaksoja.

Next

Tilastotieteen ja todennäköisyyslaskennan englantilais

synonyymi sanasto

Henkilön arvioidaan kärsivän unettomuudesta, jos unen saamisessa tai unessa pysymisessä on vakeuksia vähintään kolmena yönä viikossa. Tarvittaessa tukena voidaan käyttää erilaisia oireita tuottavien toimintatapojen tunnistamista ja muuttamista helpottavia harjoitteita. Samassa ryhmässä voi olla ihmisiä, jotka kärsivät samanlaisista ongelmista kuten paniikkikotauksista , tai ryhmän jäsenten ongelmat voivat olla hyvin erilaisia. Korkojen muuttuessa lainan takaisunmaksuaika voi muuttua tai annuiteetin suuruutta voidaan muuttaa. Kuluttajien asuntolainat ovat usein juuri annuiteettilainoja, koska kuluttaja tietää tällöin tarkkaan maksusuoritustensa suuruuden.

Next

Sanojen etsiminen synonyymisanastosta

synonyymi sanasto

Diskonttaus Tulevaisuudessa tapahtuvan kassavirran, hinnan tai arvon aikaisemman arvon laskeminen. Suuri osa tutkimuksista on keskittynyt sijoittajien käyttäytymiseen, mutta vastaava tutkimusta voidaan tehdä myös yritysjohdon päätöksien suhteen ns. Kovenantin avulla velkoja pyrkii turvaamaan saataviaan. Musiikkiterapia voi olla yksilö- tai ryhmäterapiaa. Osinko Yhtiön osakkailleen jakama voitto-osuus.

Next

Tilastotieteen ja todennäköisyyslaskennan englantilais

synonyymi sanasto

Kuvaa arvopaperimarkkinoiden kykyä välittää kauppoja nopeasti ja tehokkaasti. Relatiivinen riskiaversiokerroin Relative risk aversion coefficient Kertoo yksilön aversion riskisijoituksiin, joissa tappio ja voitto ovat osa yksilön nykyisestä varallisuudesta. Lamppuja saa ostettua itse päivittäistavarakaupoista. Jälkimarkkinat secondary market Arvopaperien markkinat liikkeeseenlaskun jälkeen, jolloin sijoittajat voivat ostaa ja myydä haluamiaan arvopapereita esimerkiksi pörssissä. Pahimmillaan tietenkin tilanne voi johtaa yrityksen konkurssiin.

Next

synonyymi

synonyymi sanasto

Tutkimukseen kuuluu testien lisäksi aina myös muita menetelmiä, kuten haastattelu ja kyselyitä. Suomessa tarkkailulistalla olevien osakkeiden nimen perässä on suluissa T. Option myyjällä eli asettajalla on vastaava velvollisuus myydä osto-optio tai ostaa myyntioptio option kohde-etuutena olevat arvopaperit tai suorittaa option positiivinen nettoarvo. Toimintaa myös yleensä jatketaan sen aiheuttamista huomattavista haitoista huolimatta. Eroavuuksia eri malleissa tulee siitä miten downside-riskiä mitataan -- usein lähtökohdaksi otetaan tuottotavoitteen alittava osa tuottojakaumaa. Psykiatrisen avohoidon työntekijöitä ovat esimerkiksi psykiatri, psykologi, sairaanhoitaja, toimintaterapeutti, sosiaalityöntekijä ja fysioterapeutti. Yleisimpiä ovat koron-, valuutan- tai molempien vaihtosopimuksia.

Next

synonyymisanasto

synonyymi sanasto

Option ostajalla on oikeus toteutusajankohtana, toteutushinnan suoritusta vastaan optiolajin ja tuotemääritysten mukaan, joko ostaa osto-optio tai myydä myyntioptio option kohde-etuutena olevat arvopaperit tai saada option positiivinen nettoarvo. Limiitti Rajahinta, jolla sijoittaja suostuu ostamaan tai myymään arvopaperin. Tunne on seurausta elimistön viritystilasta. Sen ajatellaan sisältävän myös ihmisen arvot ja tavoitteet. Psykoottisia oireita ovat erilaiset aistiharhat ja harhaluulot. Osakepääoma jakautuu yhtä suuriin osakkeisiin. Tunnekokemukset ovat tyypillisesti voimakkaita ja niitä on hankala säädellä.

Next

sanasto

synonyymi sanasto

Sijoitussidonnainen vakuutus Sijoituksen ja vakuutuksen yhdistelmä. Jos traumaattiseen kokemukseen liittyvät oireet kestävät alle kuukauden, puhutaan akuutista stressihäiriöstä. Jos beeta on yksi, osakkeen tuotto muuttuu samaa tahtia kuin markkinoiden keskimääräinen tuotto. Jatkuvana ja vakava-asteisena unettomuus voi olla esimerkiksi masennuksen oire. Normaalijakauman parametrointi täsmällisyysmatriisin avulla on kätevää esim.

Next

Sanasto

synonyymi sanasto

Katso myös Antellin ja Vaihekosken artikkeli julkaistu tiivistettynä Arvopaperi-lehdessä 2001. Maniajaksoja esiintyy kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä yhdessä masennusjaksojen kanssa. Psykoterapeutit ovat usein pohjakoulutukseltaan psykologeja, psykiatreja tai sairaanhoitajia, jonka lisäksi he ovat käyneet psykoterapeuttikoulutuksen. Epäsuorassa itsetuhoisessa käyttäytymisessä ei ole tietoista päämäärää vahingoittaa itseään, mutta toistuva riskinotto lisää itsensä vahingoittamisen todennäköisyyttä. Sharpen mittarissa riskiä mitataan volatiliteetilla. Mittaa kuinka paljon arvopaperin tuotto ja siten hinta liikkuu ylös ja alas.

Next

Tilastotieteen ja todennäköisyyslaskennan englantilais

synonyymi sanasto

Pitkittynyt kokemus omasta paremmuudesta ja erityislaatuisuudesta. Yleensä toinen osapuoli maksaa kiinteää ja toinen muuttuvaa korkoa sovitulle summalle, kun ennen sopimusta tilanne oli päinvastainen. Riskittömän arvopaperin haltija tietää siis etukäteen saamansa tuoton eikä siihen liity mitään riskiä. Huom: erisnimistä tehdyt johdokset kirjoitetaan suomen kielessä pienellä alkukirjaimella. Myös väkivallan uhan kokeminen on avun hakemisen peruste.

Next